Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z vašich dopisů 4


Tisíceré díky
Po úrazu krční páteře mě lékaři postavili před hotovou věc – budeme operovat. Protože už nejsem zrovna nejmladší, vyžádala jsem si čas na rozmyšlenou. Po poradě s rodinou jsem se rozhodla, že nejdříve vyzkouším rehabilitaci. Moje kroky zamířily do Lípy, kde je rehabilitační zdravotnické zařízení Therap-Tilia, s.r.o. Velice milá paní doktorka Kubínková mě vyslechla a naordinovala mi vhodné léčebné procedury. Během osmi měsíců mi zlaté ručičky rehabilitačních sester (pí. Žaludové a pí. Borákové) uvolnily postižené místo natolik, že se můj zdravotní stav zlepšil minimálně o 50 %. Nemohu vyjmenovat všechny, kteří se starají o zlepšení mého narušeného zdraví, ale všem z celého srdce děkuji. Je velkým přínosem, že v naší městské části takové zařízení, a k tomu s laskavými lidmi, existuje.

Libuše Kunová, Lužiny