Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Základní umělecká škola sklízí úspěchy

Základní umělecká škola sklízí úspěchy


V celostátní pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek získala v silné konkurenci první cenu Bára Šampalíková, žákyně druhého ročníku ve třídě učitelky E. Brožové. Na klavír ji doprovázela J. Urbánková. V sobotu 31. 3. proběhla celostátní soutěž O jarní pohár Sokola Jinonice, které se zúčastnil náš taneční obor se třemi choreografiemi autorky a učitelky M. Chrzové. Z téměř osmdesáti soutěžních formací postoupilo do druhého kola jen sedm, mezi nimi všechny tři naše skupinky. Ve finále pak vybojovaly 1., 5. a 6. místo. Téhož dne se nově založený sbor školy pod taktovkou Dragany Novakovič zúčastnil pražského kola Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů a získal v něm stříbrné pásmo. Program z lidových písní a skladeb A. Dvořáka, P. Ebena a V. Čtvrtka doprovázeli učitelé J. Urbánková na klavír a V. Mlejnek na akordeon. Cennou výpovědí o pokrocích žáků byl také osmý ročník školní klavírní soutěže Jak se hraje ve Stodůlkách. Hudebního klání se dobrovolně zúčastnili téměř všichni žáci klavírního oddělení.

Milada Karezová a Karine Bartůňková,
Základní umělecká škola Stodůlky