Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

RADA MČ PRAHA 13 mj.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

RADA MČ PRAHA 13 mj.

 • PROJEDNALA
  poptávkové řízení na vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele urbanistické studie na dostavbu Slunečního náměstí a
 • POŽADUJE
  ve východní části území umístit objekty pro veřejnost, s funkcí kultury apod. v západní části, ve vazbě na Centrální park, umístit sportovně rekreační areál s bazénem, prověřit dopravní zátěž dotčeného území s ohledem na stávající zástavbu (tzv. doprava v klidu), umístit komerční vybavení v podzemí
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky podané uchazečem PROMSAT CZ, s.r.o., na veřejnou zakázku malého rozsahu na Správu a údržbu rozvodů STA zajišťující příjem TV vysílání v bytových domech MČ Praha 13
 • SOUHLASILA
  s vyhlášením 2. kola 2. grantového řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2009 dle předložených Podmínek pro udělení grantu MČ Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2009 – 2. kolo a
 • SCHVÁLILA
  podmínky pro udělení grantu
 • SCHVÁLILA
  návrh smlouvy o zajištění zveřejňování periodického televizního magazínu Třináctka na internetu se společností AV-PARK, s.r.o.
 • SOUHLASILA
  s předloženým záměrem umístění stavby Administrativní budova – LEVEL, za předem stanovených podmínek
 • SCHVÁLILA
  výběr nabídek, které byly podány k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce v otevřeném řízení Zateplení a stavební opravy objektu Husníkova 2078-2082, objektu Horákova 2062-2063, objektu Přecechtělova 2241-2243 a Kurzova 2244-2245, uchazeči VLTAVÍN HOLDING stavební podnik, s.r.o., az-Profil, s.r.o., a AUSTIS, a.s., a výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem ATTO, spol. s r.o., k veřejné zakázce malého rozsahu Rekonstrukce – zateplení fasády objektu ZŠ Mohylová 1963 včetně klempířských prací, a výběr nejvhodnější nabídky podané společností VPÚ DECO PRAHA, a.s., k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Technický dozor při
  realizaci stavby Revitalizace sídlištních vnitrobloků.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS