Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozloučení se školou a kamarády

Rozloučení se školou a kamarády

Jeden únorový den jsem přišla ráno do školy a čekalo mne opravdu velké překvapení. „Terko, ty jsi ve STOPu!“, hlásili mi spolužáci. Chvíli jsem to nechápala. Vše měla na svědomí moje nejlepší kamarádka Adélka Lukschová, která psala o našem přátelství. Teď je příležitost, abych také já napsala pár slov.
„Adél, už je to tady! Den, kterého jsme se tak dlouho obávaly. Den, kdy se každá z nás musí vydat svojí vlastní cestou. Strašně moc ti děkuji za to, co jsi pro mne udělala. Až budu dospělá a budu mít svoje děti, budu jim vyprávět, jakou jsem na základní škole měla bezva kamarádku. Mám tě ráda, Adél.“
Toto poděkování patří také celé mojí chytré třídě 9. A, se kterou jsem prožila na základní škole Brdičkova hezké čtyři roky. Přeji vám všem šťastné vykročení do nové etapy života. Moc děkuji také panu řediteli, paní učitelce třídní Evě Trynerové a celému pedagogickému sboru, asistentkám i všem dalším pracovníkům školy, kteří mne po celou dobu podporovali a vycházeli ve všem vstříc. Budu na má školní léta vzpomínat s radostí.

Terka Skalická
Proč zmizela lavička?


Obdrželi jsme dopis, ve kterém pisatelka poukazuje na zbytečné odstranění lavičky v Böhmově ulici. Domnívá se, že se tak stalo jen na základě zaslání žádosti nespokojené obyvatelky odboru životního prostředí. Proto jsme o vyjádření požádali vedoucí zmíněného odboru.

Na lavičku před domem v Böhmově ulici č. 1982 byl žádostí o její odstranění odbor životního prostředí opravdu upozorněn. Při místním šetření pak bylo zjištěno, v jakém stavu tato lavička je, a bylo rozhodnuto o jejím odstranění. Ne však bez toho, aby byla naplánovaná náhrada tohoto posezení v okolí, tj. ve vnitrobloku Böhmova - Modrá. Technický stav lavičky byl nevyhovující, neboť boční kotvení do betonových zídek je problematické. Nová lavička bude z materiálů, které lépe vyhovují požadavkům na údržbu a bude samozřejmě pevně ukotvena do terénu. Při jejím umístění bude zohledněn požadavek na to, aby nová lavička byla v odpoledních hodinách osluněna. Podotýkám, že jakákoli upozornění občanů prošetřujeme, rozhodnutí o řešení se však
provádí až na základě místního šetření.
Co se týká ostatních laviček na sídlišti Lužiny, rádi bychom i ty postupně nahradili, částečně se tak stane v rámci revitalizace vnitrobloků financované z fondů EU a dalších investičních akcí, a to v průběhu letošního a příštího roku.

Jana Gilíková, vedoucí OŽP