Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stodůlecké grunty čp. 2 a 3

V předminulém čísle STOPu jsme nahlédli do historie prvního stodůleckého gruntu s číslem popisným 1, dnes se stručně zmíníme o dalších dvou usedlostech.

Robotní chalupu čp. 2 vystavěl František Kutina roku 1774 jako podružskou chalupu pro vejminkáře k číslu popisnému 1. Nová chalupa tvořila s čp. 1 jeden grunt. Po smrti Františka Kutiny se vdova Kateřina, rozená Prchalová, provdala, a tak se administrátorem stal její bratr Jiří Prchal (Archív města Prahy – Smíchov 16). Jiří Prchal držel chalupu 30 let až do roku 1812 a neměl žádný zápis v Pozemkových knihách.

Dne 8. ledna 1812 byla chalupa čp. 2 o rozloze 30 čtverečních sáhů připsána synovi Matěji Prchalovi a jeho manželce Magdaleně, ovdovělé Tůmové (Smíchov – folio 6). Roku 1840 ji převzal syn František Prchal a od roku 1863 se stává spolumajitelkou Františkova žena Marie, která po jeho smrti přebírá i druhou půlku.


V roce 1884 grunt čp. 1 převzali novomanželé František a Anna Prchalovi, ale roku 1889 byli nuceni pro značné dluhy prodat podružskou chalupu čp. 2 manželům Káclovým. Tehdy se také jmenované objekty rozdělily. Roku 1910 vlastnila chalupu čp. 2 Anna Kohlíková provdaná Součková (Pozemková kniha Stodůlky, 1/1 – 47, s. 2). Její manžel František Souček byl legionářem v 1. světové válce a zemřel v roce 1950, Anna Součková zemřela v roce 1971. Manželé neměli žádné děti. Grunt po paní Součkové zdědil její synovec Bedřich Kubr.

V první polovině 70. let grunt č. p. 2 ještě dvakrát změnil majitele. Jednalo se o chudinský, kamenný domeček s klenutými stropy, řádila tu i dřevomorka a dům vyžadoval nákladnou rekonstrukci. Na začátku prosince roku 1973 dům převzala rodina pana Jaroslava Hübsche.

Pan Jaroslav Hübsch je majitelem gruntu dodnes a žije v něm se svou manželkou. V letech 1995 až 2001 dům rekonstruoval a ten je nyní ve velmi pěkném stavu. Při náhodném kopání na zahradě nalezl pan Hübsch v zemi desku s nápisem, že v tomto domě žil legionář František Souček. Pan Hübsch desku obnovil a zazdil do zídky mezi kameny u vchodových vrátek.

+++

Na pozemku gruntu čp. 2 stála kdysi ještě jedna chalupa, která sousedila svojí západní stěnou s dalším pozemkem rodiny Vlasákových. Byla to chalupa s číslem popisným 3.  V archívu města Prahy se nalezly doklady o tom, že ji od Jana Procházky roku 1788 koupil Martin Novotný. Do knih byla zapsána roku 1798. Martin Novotný zemřel roku 1801 a chalupu odkázal své manželce Anně Novotné, která ji 11. dubna prodala Janu Kodrdovi s podmínkou, že ji bude moci do své smrti užívat. Dne 7. dubna 1810 koupil chalupu Václav Tůma s manželkou Alžbětou za 560 zlatých.  Ještě následujících sto třicet let se v chalupě střídali majitelé a do jejích oprýskaných zdí vepsali své často neradostné osudy, naplněné bídou a každodenní tvrdou dřinou. O tom již archív mlčí a nezůstal nikdo, kdo by podal svědectví - jen stěny gruntu by mohly vyprávět. V tomto případě však nemohou vyprávět, i kdyby to dovedly. Posledními majiteli domu čp. 3 byla před 2. světovou válkou velice chudá rodina Machkových. Chalupa se již tehdy nacházela ve velmi špatném stavu. Machkovi se ve 40. letech odstěhovali a chalupa byla zbořena.

Věra Opatrná, materiály poskytl František Vlasák