Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu

Hlasování na našem území probíhá 5. června 2009 od 14.00 do 22.00 a 6. června od 8.00 do 14.00 hodin. Každému voliči budou 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb je může obdržet i ve volební místnosti. Informace k průběhu voleb na území Prahy 13 najdete v minulém STOPu a na www.praha13.cz.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru