Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Všude v Praze mají lidé problémy s umístěním dítěte do mateřské školy. Bude mít Praha 13 dost volných míst ve školkách?

Všude v Praze mají lidé problémy s umístěním dítěte do mateřské školy. Bude mít Praha 13 dost volných míst ve školkách?

Naše městská část má ve srovnání s jinými částmi Prahy jednu velkou výhodu. Když v 90. letech minulého století došlo k prudkému poklesu počtu dětí, nezačali jsme na rozdíl od jiných městských částí rušit školky a zbavovat se budov, ale pouze jsme snížili počet tříd, aby odpovídal aktuální potřebě. Ukázalo se, že tento postup byl prozíravý. Nastala populační exploze a právě v těchto letech dorůstají do školkového věku velmi silné ročníky a mateřské školy obecně začínají praskat ve švech. V některých městských částech a okolních obcích nastal problém s přeplněností školek již před několika lety a stávalo se, že jsme mohli nabídnout volné kapacity mateřinek i pro děti ze sousedních městských částí nebo i mimopražským.

Teď už se situace změnila a i naše školky dosahují horní hranice své kapacity. Znamená to, že školky nemohou některé děti přijmout. V první řadě se to ale týká dětí s trvalým pobytem mimo Prahu 13 či dokonce mimopražských, dětí mladších tří let a dětí, jejichž maminky jsou na mateřské dovolené s menším sourozencem. Abych byl konkrétní, uvedu několik statistických údajů z dubnového zápisu do našich mateřinek na školní rok 2010/2011. Do všech dvaceti školek, kterých je městská část zřizovatelem, podali přihlášku rodiče celkem 914 dětí. Přijato bylo 667 dětí. Z toho si můžete lehce vypočítat, že 247 žádostí o umístění dítěte bylo odmítnuto. Ale pozor. Z těchto odmítnutých přihlášek 59 dětí bydlí v jiné městské části a 51 mimo Prahu. Navíc polovina z nich je mladší tří let.

Z Prahy 13 nebylo přijato 137 přihlášených dětí. Z toho 68 dětí nedosáhne k začátku školního roku věku tří let a 36 dětí má matku na mateřské dovolené. Pouze 33 dětí z celé Prahy 13 bylo odmítnuto z jiných důvodů. Ve srovnání s jinými městskými částmi je to velmi nízké číslo. Je nám samozřejmě jasné, že počet dětí dále poroste, zejména v souvislosti s bytovou výstavbou a se stěhovánímmladých rodin do Prahy 13.

Proto podnikáme další kroky. Jeden z nich je, že usilujeme o získání další budovy pro školku. Jde o objekt bývalých denních jeslí ve vnitrobloku Husníkova. Ty musely být zrušeny v roce 2001, protože tehdy se přihlásily pouze čtyři děti a provoz jeslí byl příliš nákladný. Objekt nyní patří státu a využívá ho Fakulta humanitních studií UK. Podal jsem již oficiální žádost o převedení této budovy do majetku Prahy 13 a jsem přesvědčen, že budeme úspěšní. Pozemek, na kterém budova stojí, je náš, takže by současně došlo ke sloučení vlastnictví.

Rádi bychom v této budově, samozřejmě po nezbytné rekonstrukci, otevřeli novou školku k 1. září 2011. A nakonec informace k nejbližší budoucnosti.

Určitě jste zaznamenali intenzivní stavební práce v objektu na kraji Centrálního parku, ve kterém do loňského léta sídlil Dům dětí a mládeže. O důvodu rekonstrukce jsem již ve STOPu informoval. Také zde vznikne nová školka, pobočka oblíbené MŠ U Rumcajse. Stavební práce se chýlí ke konci a již v září do této nové školky nastoupí první děti.

 

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz