Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co spojuje Svatováclavskou korunu a Obecní dům

Na místě dnešního Obecního domu vedle Prašné brány stával kdysi Králův dvůr, panovnická rezidence, v níž v letech 1383–1484 sídlili čeští králové. Proto vedení Obecního domu iniciovalo vytvoření přesné kopie královské Svatováclavské koruny. Ta je vystavena ve stálé expozici Obecního domu (otevřeno denně 10 – 18 hod.) v historicky významných prostorách Českého a Pánského klubu, kde vznikal moderní český stát. Svatováclavská koruna je nejvýznamnější a nejstarší součást českých korunovačních klenotů. Karel IV. ji dal zhotovit ke své korunovaci a poté ji věnoval prvnímu patronu země sv. Václavovi. Je spolu s ostatními korunovačními klenoty uschována ve zvláštní místnosti při Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta v blízkosti ostatků zemského patrona svatého Václava a pod jeho symbolickou ochranou. Klenoty mohou být vystavovány jen při výjimečných příležitostech a pouze na území Pražského hradu. Svatováclavská koruna je zdobená drahými kameny a perlami, proto váží téměř 2,5 kilogramu. Je na ní 19 safírů, 44 spinelů, 1 rubín, 30 smaragdů a 20 perel. Více na www.Svatovaclavska-koruna.cz.

-dn-