Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ekologické divadlo pro školky

Představení divadelní společnosti Kapsa v obřadní síni uspořádal odbor životního prostředí 9. května dodatečně ke Dni Země. Zúčastnilo se ho asi 300 dětí z mateřinek Zázvorkova, Sluníčko, Šikulka, Pastelka, Bobřík, Mezi Školami, Rozmarýnek.