Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Programem bylo životní prostředí

Porada pracovníků životního prostředí z úřadů městských částí z celé Prahy se v obřadní síni uskutečnila 19. května. Hosty přivítali místostarosta Aleš Mareček s tajemnicí Kateřinou Černou. Po představení Prahy 13 se debatovalo např. o nových zákonech, mobilním sběru odpadů a provozní bezpečnosti stromů.