Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sportovně zábavné odpoledne

 

První květnovou sobotu proběhl 3. ročník společné akce Občanského sdružení Občané pro Prahu 13, FZŠ Mezi Školami a prvně přizvané Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí. Spolupořadatelem byla MČ Praha 13. Cílem bylo ukázat dětem zajímavosti blízkého okolí bydliště, poučit je a provést je na čerstvém vzduchu po méně známých lokalitách. Děti šly ve skupinkách podle předem připraveného plánu trasy s několika zastaveními (např. bývalá sopka - Hemrovy skály, Butovické hradiště, nad Klukovickým amfiteátrem apod.). Zároveň všichni sledovali okolní flóru a faunu, zejména vzácný koniklec luční, kostřavu valiskou, druh šalvěje nebo užovku, ryby a žáby. Děti si zahrály i na aktivní ochranáře a sebraly po trase velkou část odpadků. V cíli je čekalo nejdříve vyplnění testu (úkoly se týkaly vědomostí získaných cestou a pak už se jen radovaly u ohně při opékání buřtů). Každý účastník dostal malou odměnu, po vyhodnocení testů byly odměněny vítězné skupiny. Několik nejzdatnějších dětí šlo i zpáteční cestu pěšky. Velký dík patří všem spolupořadatelům a hlavně těm, kteří aktivně pomáhali.

Alena a Vítězslav Panochovi