Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Strategie prošla dalším kolem jednání

 

Již od loňského roku vzniká na radnici Strategie rozvoje Městské části Praha 13. Jde o koncepční materiál zaměřený na střednědobé a dlouhodobé plánování rozvoje našeho území. Na středu 27. dubna bylo naplánováno veřejné projednávání návrhu. Návrh je již delší dobu ke stažení na internetu, takže se s ním každý mohl seznámit a vznést připomínky. V obřadní síni radnice se sešli někteří členové zastupitelstva, vedoucí odborů, zástupci občanských sdružení a několik občanů. Setkání uváděl zástupce zpracovatele, který v úvodu vysvětlil metodický postup, podle něhož strategie vznikala, a probral výsledky dílčího průzkumu veřejného mínění, který je její součástí. V další části se rozvinula živá debata, vedená zejména ze strany zástupců občanských sdružení, kteří strategii podrobili kritice a vznášeli mnohé připomínky, většinu z nich ale již předtím předali v písemné podobě. Zpracovateli pak připadl nelehký úkol - všechny připomínky podrobně vypořádat a připravit materiál na následné pracovní setkání zastupitelů, které proběhlo 18. května.

Samuel Truschka