Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VELIKONOCE

 

V úterý 19. dubna se všichni žáci FZŠ Trávníčkova zapojili nejen do velikonoční výzdoby a úklidu školy, ale zdobili vajíčka, pletli pomlázky, pekli beránky, zkrátka každý přispěl svou troškou do mlýna. Jednotlivé třídy pak svoje výrobky vystavovaly na hlavní chodbě, takže si je mohli prohlédnout i rodiče. Soutěže o nejkrásnějšího velikonočního beránka se zúčastnily též další základní a mateřské školy i Základní škola speciální a praktická. Nejhezčími výrobky jsme se následně pochlubili ve vstupní hale radnice.

Marcela Fuglíková