Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Krátce - červen 2012

 • Francouzštinu si mohou žáci FZŠ Brdičkova zvolit od 6. ročníku jako druhý cizí jazyk. Francouzštináři z 8.A se těší na hodiny v červnu, kdy budou vyhledávat a shromažďovat materiály o Francii a frankofonních zemích, s kterými pak v rámci projektu seznámí své spolužáky.
   
 • Koncem dubna se již pojedenácté konala v Horním Bradle škola v přírodě s angličtinou. Do projektu, který spojuje zdravý pobyt dětí v přírodě s jazykovými aktivitami, motivací žáků k učení se cizímu jazyku a toleranci mezi žáky, se letos zapojilo 80 žáků 4. ročníku ZŠ Mládí.
   
 • Romantický zámeček ve Vysoké u Příbramě, park, Rusalčino jezírko i malebná okolní krajina jsou místa, kde více než dvacet let žil a tvořil Antonín Dvořák. A právě tam se v dubnu vydali žáci 6. – 8. tříd Základní školy Klausova.
   
 • V dubnu se v Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích konalo celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2012. V nemalé konkurenci se nadějní programátoři TIB rozhodně neztratili. Získali řadu prvních, druhých i třetích umístění. Více na http://tib.cz.
   
 • Děti z výtvarných dílen DDM Stodůlky se letos zúčastnily 7. ročníku otevřené umělecké přehlídky To je hlína na téma Svět za 1 000 let. Stejně jako v minulých letech byla soutěžní přehlídka spojená s charitativní akcí. Tentokrát šlo o podporu nově vznikajícího misijního místa v Bangladéši.
   
 • Žáci 9. ročníku FZŠ Brdičkova se zúčastnili obvodního a nejlepší z nich i krajského kola 61. ročníku matematické olympiády. Mezi základními školami Prahy 13 i celého kraje Praha dosáhli velmi pěkných výsledků.
   
 • Taneční skupina D.A.R. letos opět soutěžila na pohárových i postupových soutěžích a slavila také úspěchy. Dětská choreografie se například na Čelákovické duběnce umístila ze 7 skupin na 3. místě. Stejně skončily juniorky na Taneční skupině roku. Pro příští rok bude Taneční skupina D.A.R. v DDM Stodůlky otvírat nové kurzy. Více na webu dardance.unas.cz.
   
 • Žáci FZŠ Brdičkova vybírají starý papír a finanční výtěžek putuje na různé potřebné účely. Při poslední sběrové akci ho vybrali téměř 2 500 kg. Vítězem se tradičně stala třída 8.D. Finanční výtěžek letos poputuje dětské onkologii FN Motol.
   
 • V ZŠ s RVJ Bronzová si každým rokem připomínají Den Země nejen rozhlasovou relací, úklidem v okolí školy, ale i soutěží ve znalostech o Zemi. Soutěž Zelenou stezkou připravuje devátá třída pro I. stupeň.
   
 • Žáci němčiny ze ZŠ Mládí mají letos jedinečnou možnost zhlédnout německé filmy v originále. Promítání v Goethe-Institut v rámci projektu Filmreihe für Schulklassen se již zúčastnili žáci 7. a 8. tříd. Obsahy filmů pak žáci zpracovávali v dalších hodinách.
   
 • Začátkem dubna se žáci 2. stupně FZŠ Trávníčkova, kteří se učí německy, zúčastnili jednodenního poznávacího zájezdu do Berlína s názvem Protiklady současné evropské metropole. V nabitém programu nechyběla žádná z turisticky atraktivních památek tohoto velkoměsta.
   
 • Na zahradě MŠ Úsměv čekal na děti a jejich rodiče podvečer plný překvapení. Nechyběly masky čarodějnic, tanec, soutěže, špekáčky ani nějaká ta sladkost. Po skončení zahradní slavnosti si učitelky odvedly děti do tříd na noční spaní s hledáním pokladu.
   
 • Až z království hudby a písniček v dalekém Peruci přijeli do motolské nemocnice malí herci s pohádkou O Popelce. Svým pohádkovým vystoupením potěšili nemocné kamarády.
   
 • K tématu národního obrození navštívili žáci FZŠ Brdičkova Národní divadlo. Mohli si prohlédnout základní kámen, oponu od Vojtěcha Hynaise, výtvarná díla Mikoláše Alše a Františka Ženíška, sochy Josefa Václava Myslbeka i terasu.
   
 • V Americkém centru Velvyslanectví USA byla 2. května slavnostně ukončena celosvětová akce pořádaná NASA, ESA a národními kosmickými kancelářemi – MISE X, do které se zapojili i žáci ZŠ Mládí.