Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

LOUKY PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ OŽILY

 

Ovečky a kozy opět vyrazily udržovat stráně Prokopského údolí. Začátkem května totiž začalo spásání zvlášť chráněných území, nacházejících se v Prokopském údolí. Občanské sdružení Ábel zprostředkovává ekologickou výchovu dětem z mateřských, základních i středních škol i jiným organizacím, poskytujícím volnočasové aktivity dětem a mládeži. Naše akce probíhají přímo v terénu v bezprostředním kontaktu s volně vypuštěným stádem ovcí a koz ve spolupráci s profesionálními pastevci. Více informací včetně aktuálního harmonogramu kočování stáda po Prokopském údolí a orientačních map naleznete na www.abel-ovce.cz.

Kristína Pekárková