Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třebonice trénují na podzimní soutěže

Přes léto ve sboru odpočívaly jen děti. Družstva mužů a žen na hřišti pravidelně trénovala na podzimní soutěže. Výbor SDH připravoval Třebonické letní hry a podzimní memoriály J. Holečka a J. Dobiášové, které najdete v kalendáři akcí. Uvidíme, jak se všem našim družstvům bude v soutěžích dařit.

Marta Horáková, SDH Třebonice