Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak prožít dovolenou bezpečně

Aby dovolená byla spojena jen s příjemnými zážitky, přibalte si k zavazadlům ještě několik užitečných rad. Pokud se rozhodnete strávit dovolenou v zahraničí, měli byste si před odjezdem opatřit informace o místních zvyklostech, bezpečnostních a zdravotních rizicích – např. na webu ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz). Doporučujeme též registraci v systému Drozd (http://drozd.mzv.cz/), která umožní poskytnutí rychlé pomoci občanům v nouzi, zejména v případě přírodních katastrof či sociálních nepokojů.
Před odjezdem nezapomeňte uzavřít přívod vody a plynu a vypnout elektrický jistič. Kromě zabezpečení proti vloupání je vhodné zanechat u spolehlivého souseda kontakt na své místo pobytu a rezervní klíče. Zjednodušíte tak např. zásah hasičů v případě nutného otevření bytu.
Cestujete-li na dovolenou vozem, nepodceňujte únavu za volantem a odpočívejte alespoň patnáct minut po každých dvou hodinách. Nedostatek odpočinku se projeví zhoršenou soustředěností a zpomalením našich reakcí. Nezapomínejte na pitný režim a vynechte tučná jídla.
Pokud vaše cesty povedou do seizmicky aktivních oblastí (Alpy, území Portugalska, Španělska, Itálie, států bývalé Jugoslávie, Řecka, Turecka, Japonska, Indonésie, Kalifornie ad.), seznamte se v místě přechodného ubytování s důležitými telefonními čísly a místními pravidly pro případ zemětřesení či vlny tsunami. Během zemětřesení, které vás zastihne v budově, vyhledejte nejbližší bezpečné místo – prostor zárubní, prostor pod pevným stolem nebo bytelným nábytkem, u vnitřních nosných zdí, dále od oken, zrcadel, nepoužívejte výtah. Pokud vás zemětřesení zastihne ve volném prostoru, zdržujte se v dostatečné vzdálenosti od staveb a vysokých stromů. Po zemětřesení je třeba počítat s následnými mírnějšími dotřesy, které mohou trvat i několik dní. Nepoužívejte výtah, může být staticky narušen. Omezte telefonické soukromé hovory, telefonní síť musí být k dispozici pro organizování záchranných prací. Pokud je to možné, sledujte sdělovací prostředky a řiďte se pokyny místních bezpečnostních složek. Nejčastějším projevem podmořského zemětřesení bývá tsunami – série po sobě jdoucích vln způsobených náhlým přemístěním velkého množství vody na velkých vodních plochách. Vlna může v hlubokých oceánech dosáhnout rychlosti až 700 km/h. Při přiblížení k pobřeží vlna zpomaluje a současně narůstá až do výše několika desítek metrů. Můžeme zaznamenat jev, který nás před vlnou varuje – dochází k výraznému, neobvyklému ústupu vody až o několik stovek metrů a odkrývají se místa mořského dna. První vlna ze série vln nebývá nejsilnější. Vlny přicházejí v intervalech 10 až 45 minut. Pokud si zapamatujeme tyto průvodní jevy tsunami, máme možnost z ohroženého místa včas uniknout – nejlépe co nejvýše do vnitrozemí.
O významu informovanosti a připravenosti svědčí příběh desetileté Tilly, překřtěné deníkem The Sun na „anděla z pláže“. Dívka, která byla s matkou na pláži Majkhao v Thajsku, si všimla neobvyklého chování moře a vzpomněla si na výklad o projevech tsunami ze zeměpisu. Její varování umožnilo včasnou evakuaci pláže a hotelu a díky tomu nepřišel nikdo z letoviska o život.

Krásnou a klidnou dovolenou přejí vaši hasiči.

por. Luďka Palzerová a kpt. Václav Kresta, HZS Praha