Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nemůže radnice něco udělat s frontami na zdejších poštách? A vrátí se pošta do Obchodního centra na Lužinách?

Nemůže radnice něco udělat s frontami na zdejších poštách? A vrátí se pošta do Obchodního centra na Lužinách?

Čekání na poště mi také vadí a vždy přemýšlím, jak se mu vyhnout. Česká pošta je ale samostatný podnik, kterému nemůžeme nic přikázat, leda opakovaně a trpělivě jednat o posílení pracovišť. To samozřejmě už řadu let děláme. Největším problémem, se kterým jsme se v souvislosti s poštovními úřadovnami dlouhodobě potýkali, byla chybějící pošta na Velké Ohradě. Podařilo se nám ho vyřešit v roce 2009, kdy jsme s Českou poštou dospěli k důležité dohodě, na základě které vznikla pobočka pošty v rekonstruovaných prostorách v budově naší polikliniky v ulici Janského. Nová pobočka přiblížila poštovní služby obyvatelům sídliště Velká Ohrada. Ocenili to zejména starší občané, pro které byla cesta na Lužiny nebo na Hůrku příliš daleká.

Čekací doby na ostatních třech poštách na našem území se ale o mnoho nezkrátily.

Situace se ještě zhoršila v loňském roce, kdy musela být na dobu rekonstrukce Obchodního centra Lužiny uzavřena tamní pošta. Snažili jsme se dojednat na přechodnou dobu umístění pobočky v nějakém jiném objektu v rámci městské části, ale vzhledem k přísným stavebně bezpečnostním normám pro pošty to nebylo možné. Při jednáních s vedením OC Lužiny jsme ale vždy trvali na tom, aby v modernizovaném objektu byla opět knihovna a zejména pošta, jako nezbytná služba pro občany. Díky intenzivním a složitým jednáním s vlastníkem OC Lužiny se nám podařilo zajistit, aby se pošta do objektu vrátila. Obchodní centrum včetně pošty bude otevřeno na jaře příštího roku.

V současné době tedy celé území Prahy 13 obsluhují tři pobočky. Řadu týdnů vedeme jednání v zájmu rozšíření úředních hodin. Dne 7. května jsem se spolu s tajemnicí úřadu Kateřinou Černou setkal s Jindřichem Outlým, ředitelem regionu Praha České pošty, a dospěli jsme k dohodě, kdy dojde k prodloužení úředních hodin na dvou poštách. V Hábově ulici ve Stodůlkách bude pošta nově otevřena každý všední den o hodinu déle a v úřadovně na Velké Ohradě je zrušena dvouhodinová polední přestávka. Nové úřední hodiny platí od 1. června a jsou tedy následující: Hábova Po – Pá 8.00 – 19.00 So 9.00 – 13.00 Janského Po – Pá 8.00 – 18.00 Hůrka Po – Pá 8.00 – 19.00 So 9.00 – 13.00 (beze změny)

Chci zdůraznit, že takovéto rozšíření otevírací doby není samozřejmostí a rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se o to zasloužili.

Ředitel Outlý nás při setkání znovu ujistil, že proběhla všechna potřebná jednání s Obchodním centrem Lužiny a že pošta se po rekonstrukci do objektu určitě vrátí.

Ing. David Vodrážka
Starosta Prahy 13

Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz