Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parkovací stání opět v provozu

 

Od 17. května je opět možné využívat kolmá parkovací stání v Janského ulici na Velké Ohradě, která byla uzavřena od poloviny března. Důvodem bylo prověření stávajícího stavu parkoviště kvůli podélné trhlině. Stavební firma odkryla povrch parkoviště a provedla měření, která neprokázala narušení stability svahu. Zjištěná závada byla způsobena větším zavodněním stávajícího podloží, kterou tato část Velké Ohrady vykazuje. Parkovací stání byla poté uvedena do původního stavu.

Odbor majetkový, bytový a investiční