Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tajemnice úřadu manažerkou roku

Ve čtvrtek 25. dubna proběhlo v reprezentačních prostorách paláce Žofín slavnostní vyhlášení výsledků 20. ročníku prestižní soutěže Manažer roku 2012, při němž byli oceněni také nejlepší manažeři jednotlivých odvětví. Manažerkou roku v oblasti veřejné správy byla vyhlášena tajemnice Úřadu MČ Praha 13 Kateřina Černá. Do soutěže ji nominoval předseda sdružení tajemníků České republiky. Využili jsme této příležitosti a položili držitelce titulu několik otázek.

 

Titul manažer roku ve veřejné správě je významné ocenění vaší práce. Za co konkrétně vám byl udělen?

Prošla jsem hodnocením České manažerské asociace, byl posuzován můj osobní přístup při vedení úřadu. Hodnotil se systém řízení kvality v rámci úřadu, úroveň e-governmentu, tedy elektronického úřadování a také zapojení úřadu do pilotních projektů.
Mám ráda nové přístupy, modernizaci, nové technologie, takže jsme pilotně ověřovali např. první Czech Point v České republice, dnes běžnou věc. Vloni pro mě bylo velkou radostí úspěšné pilotní ověření provozu základních registrů, to byl velmi náročný pilot, ale tým našich úředníků to zvládnul. Řídit chytré a pracovité úředníky je skvělé.

 

Jaké vlastnosti musí mít dobrý manažer?

Odbornost, lidskost, pracovitost. A samozřejmě rozhodnost.

 

Jaký váš úkol jako tajemnice úřadu byl v roce 2012 nejtěžší?

Projít dobře všemi kontrolami a audity. Což se podařilo a jsem za to moc ráda.

 

Naše radnice slaví 10. výročí. Jak vzpomínáte na činnost úřadu před jejím otevřením?

Úřad sídlil v panelákových bytech a pracoval v neutěšených podmínkách. Jeden z mých prvních velkých úkolů ve funkci tajemnice
byl přestěhovat úřad z detašovaných pracovišť do zcela nové atypické budovy. Náročný a krásný manažerský úkol. Otevření nové
radnice bylo přelomovým okamžikem a dalo naší práci nový rozměr. Radnice je otevřená pět dní v týdnu, je bezbariérová,  moderní a doufám, že i stromy v atriu navozují příjemný pocit. Deset let uplynulo jako voda a já doufám, že k nám občané chodí rádi.

 

Co byste popřála obyvatelům Prahy 13?

Aby při návštěvě radnice potkávali úředníky s úsměvem na tváři a odcházeli spokojeni.
A samozřejmě přeji příjemnou letní dovolenou.

Samuel Truschka