Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co se děje na zimáku?

Tuto otázku si kladou lidé, kteří si všimli stavebního ruchu v areálu Školního zimního stadionu Bronzová, i ti, kteří si tam v zimní sezoně chtěli jít zabruslit a zjistili, že je zavřeno. Jak již jsme v minulosti ve STOPu informovali, zimní stadion musel z technických a bezpečnostních důvodů projít poměrně rozsáhlou rekonstrukcí, aby mohl i v budoucnu sloužit svému účelu, tedy především veřejnému bruslení.

Kvůli lhůtám zákona o veřejných zakázkách mohla být rekonstrukce zahájena až na podzim loňského roku. Tuto zimu musel tedy být stadion bohužel mimo provoz. Některé práce začaly v podzimních měsících. Činnosti, které technologicky vyžadují vyšší teploty, však musely být odloženy až na jarní měsíce.

Do konce května proběhly tyto stavební práce: nejprve demontážní a bourací práce včetně vybourání staré ledové plochy. Následovala sanace stropní konstrukce pod ledovou plochou a její vyztužení uhlíkovými lamelami. Další fází bylo položení vyrovnávací betonové vrstvy a separační fólie pod novou ledovou plochu, montáž elektrických rozvodů a nového osvětlení ledové plochy. V areálu byly položeny kanalizace a vodovod. Před několika týdny byla postavena protihluková stěna na severní straně. Byla zahájena příprava nové příjezdové komunikace z ulice U Jezera. Došlo ke zbourání části oplocení a uzavření prostoru garáží z jižní strany.

V červnu začnou práce na nové ledové ploše, která bude včetně chladící technologie dokončena v červenci. Proběhne montáž vzduchotechniky, bude postaveno nové oplocení, budou pokračovat práce na příjezdové komunikaci a začne osazování veřejného osvětlení v areálu. Předpokládaný termín dokončení celé akce včetně požadovaných technologických přestávek je konec srpna 2014.

Letošní bruslařská sezona začne v běžném termínu, tedy kolem poloviny listopadu. Souběžně s rekonstrukcí se uvažuje o dalších možnostech využití stadionu pro jiné aktivity v průběhu letní sezony, které by rozšířily nabídku stadionu, ale současně nerušily a neobtěžovaly přilehlé okolí.

Samuel Truschka