Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž červen

V posledním předprázdninovém čísle budeme hledat jméno britského spisovatele, novináře a básníka. Své dětství prožil v Indii, kam se po studiích na internátní škole v Anglii vrátil. V Láhauru se stal pomocníkem šéfredaktora anglických novin, kde mu otiskli první verše a krátké povídky. Přestože pak v Indii strávil pouhých sedm let, načerpal tu náměty pro svou nejlepší tvorbu. Čtenáře zaujal především cizokrajnou tematikou, popisem přírody a zvyků domorodců a pozoruhodným uměleckým jazykem. Přelom století pak znamenal vrchol jeho literárních úspěchů a roku 1907 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu „… s ohledem na pozorovací talent, originální představivost jakož i mužnou sílu idejí a umění kresby” (citace z odůvodnění Švédské akademie).

V květnu správně odpověděli ti, kteří uvedli Boženu Němcovou a knihu Babička.

 

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:

Michaela Nondková, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Daniela Grežová, Nučice; Anna Hrebičiková, Praha 8; Jaroslav Hebký, Stodůlky

Soutěžní otázky na červen:

 1. Kdo se účastní soutěže Stodůlecký vodník?
 2. Jak se jmenuje kapitán florbalistů Gymnázia J. Heyrovského?
 3. Na jaké akci vystoupila skupina Zhasni?


Správné odpovědi na květnové otázky:

 1. Kde sídlí nízkoprahový klub JednaTrojka?
  Klub JednaTrojka sídlí v Centrálním parku v ulici K Zahrádkám.
   
 2. Kde a kdy proběhla akce Bezpečná 13?
  Bezpečná třináctka proběhla 24. 4. na Slunečním náměstí.
   
 3. Čím zahájili třeboničtí hasiči letošní sezonu?
  Třeboničtí hasiči zahájili sezonu závody v požárním útoku.


Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:

Hana Nováková, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. června na adresu redakce:

Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Petra Fořtová