Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Krátce - červen 2014

 • „„V ZŠ Mohylová se snaží o to, aby rodiče byli rovnocennými partnery školy. Svědčí o tom spolupráce v různých oblastech. Jednou z nich jsou i ukázkové hodiny, ve kterých se mohou rodiče seznámit s metodami, kterými se ve škole vyučuje.
   
 • „„Letošní Evakuace na kole se 26. dubna zúčastnilo přes 50 cyklistů. Trasu od radnice přes Chýni, Červený Újezd a Rudnou do Zbuzan zvládli všichni bez zranění. V cíli se hrál pétanque a tři Jardové dostali od pořadatele Jardy Matýska dárek k svátku.
   
 • „TS Mirabel má dvojnásobné mistry republiky. V kategorii Lidového tance Taneční skupiny roku 2014 je vybojovaly děti s choreografií Země skřítků i juniorky s choreografií Na konci duhy. Chcete se k nim přidat? Trénují ve FZŠ Trávníčkova 1744. Více na www.tsmirabel.cz.
   
 • „„TIB, o. s., pořádalo v dubnu národní kolo soutěže Baltie 2014. Tomáš Veselý obsadil 1. místo a postupuje do mezinárodního kola, které se bude konat v červnu v Polsku. Více na www.tib.cz nebo www.baltie.net.
   
 • „„Koncem dubna navštívila podruhé 6.B ZŠ Mládí Dům sociálních služeb Lukáš, se kterým od minulého roku spolupracuje. Žáci přišli seniorům zahrát dvě řecké báje – Prométheus a Minotaurus.
   
 • „„Na jaře se žáci 2.A ZŠ Mohylová zabývali vodou. Zajímalo je, odkud se bere, jak se čistí, jak se dostane až do našeho kohoutku nebo kam odtéká z umyvadla.
   
 • „„V dubnu se konala již tradiční soutěž Mladý zdravotník. Zúčastnilo se jí 22 družstev z Prahy 5 a 6. Nechyběla ani dvě družstva ze ZŠ Mládí. Družstvo z prvního stupně se z počtu 14 týmů umístilo na 1. místě, reprezentanti druhého stupně obsadili 4. místo. Obě družstva postupují do krajského kola.
   
 • „„Na velikonoční neděli se mladí členové sboru Církve bratrské z Prahy 13 v brzkých ranních hodinách sešli u kříže, který vztyčili na vrcholu Makču Pikču v Centrálním parku, aby se pomodlili a oslavili největší křesťanský svátek roku – zmrtvýchvstání Ježíše Krista.