Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MISTŘI PĚVCI BUTOVIČTÍ

Letošní pěvecké soutěže Butovický zvoneček se zúčastnilo na 90 dětí ze všech místních škol. Odborná porota měla těžké rozhodování, protože výkony byly mnohdy velmi vyrovnané. Např. v kategorii 9. tříd byla udělena jen první místa, ale podobné to bylo u prvňáků a druháků. V neoficiální soutěži škol měly nejvíce úspěšných zpěváků ZŠ Kuncova, ZŠ s RVJ Bronzová a FZŠ Brdičkova. Dvacet nejlepších zpěváků vystoupilo 15. května na koncertě vítězů v obřadní síni radnice. Závěr koncertu ozdobil svým vystoupením jeden z porotců, zpěvák Michal Klamo, který dětem ukázal, jak podivuhodným nástrojem může lidský hlas být.

Bohdan Pardubický