Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NOC S KNÍŽKAMI

První dubnový čtvrtek bylo v ZŠ s RVJ Bronzová rušno i v noci. Žáci 2.D a 3.A se svými třídními učitelkami a paní zástupkyní zůstali ve škole i přes noc. Co se tam dělo? Četly se knížky, poslouchaly pohádky, soutěžilo se, kreslilo, plnily se úkoly ve skupinách, proběhla i přehlídka nočních úborů a cestička odvahy. Zkrátka báječná noc.

Libuše Kuncmanová