Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Služby, které usnadní život

Letošní ročník veletrhu sociálních služeb se konal 19. května na Slunečním náměstí v sousedství s farmářskými trhy. Veletrh zahájil starosta David Vodrážka, společně se svými zástupci Alešem Marečkem, Petrem Zemanem a Davidem Zeleným, tajemnicí úřadu a vedoucí sociálního odboru. Vystavovalo celkem 27 organizací, které zdejším obyvatelům poskytují sociální nebo doprovodné služby. Mezi tradičními účastníky se nově objevilo občanské sdružení Beluška, které nabízí pomoc při podpoře integrace nevidomým a slabozrakým občanům. Na veletrh navázala výstava sociálních služeb v atriu radnice, která byla k vidění až do konce května.

Petr Syrový, odbor sociální péče a zdravotnictví