Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výměna průkazů OZP se zjednoduší

Držitelé průkazů mimořádných výhod (průkaz MV) a průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP) absolvují lékařské posouzení a správní řízení o vydání nového dokladu jen v případě, že platnost jejich současného průkazu skončí do doby, než vejde v účinnost novela zákona o poskytování dávek OZP, kterou dne 15. 4. 2014 avizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Změna by měla lidem se zdravotním postižením administrativně odlehčit. V roce 2012 došlo ke zrušení institutu mimořádných výhod (MV) – papírové průkazy MV jsou platné po dobu uvedenou na zadní straně, nejdéle však do 31. 12. 2015, pak už budou platit pouze průkazy OZP. Krajské pobočky Úřadu práce ČR nyní postupně zahajují u držitelů průkazů MV, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, správní řízení o přiznání průkazu OZP podle legislativy účinné od 1. 1. 2014. Řízení je zahajováno dva měsíce před koncem platnosti průkazu MV a musí být ukončeno před uplynutím doby platnosti průkazu.

Přibližně začátkem roku 2015 by mohla nabýt účinnosti připravovaná novela zákona, která umožní vydávat stávajícím držitelům průkazu MV automaticky průkaz OZP, aniž by museli znovu procházet posouzením zdravotního stavu u posudkového lékaře. Zatím ale musí Úřad práce postupovat podle stávající legislativy. U osob, které mají přiznány mimořádné výhody bez časového omezení a kterým končí platnost průkazu MV 31. 12. 2015, se řízení zahajovat nebude. Držiteli průkazu OZP vzniká mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, přednost při osobním jednání na úřadech, bezplatnou dopravu v MHD, slevu 75 % jízdného ve vlacích 2. třídy a autobusech, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa.

Jarmila Hamšíková, vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek pro správní obvod Praha 13