Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výzkum spokojenosti obyvatel pokračuje

V těchto měsících probíhá mezi obyvateli městské části dotazníkové šetření. Hlavním tématem výzkumu je spokojenost obyvatel s různými aspekty života v Praze 13 a získání námětů na možná zlepšení.

Šetření se zúčastní přibližně 1 000 respondentů ze všech různorodých oblastí naší městské části. Dotazování provádějí pověřené osoby (převážně studenti), které se prokazují identifikačním průkazem tazatele. S výsledky tohoto šetření vás seznámíme v dalších vydáních STOPu. Pro městskou část se stanou podkladem pro zkvalitňování života v městské části.

Do výzkumu názorů na život v Praze 13 se můžete zapojit také formou vyplnění on-line dotazníku na internetové adrese vasnazor.praha13.cz. Dotazník je určen pro osoby starší 15 let, je anonymní a bude sloužit výhradně k účelu analýzy spokojenosti obyvatel Prahy 13. Děkujeme všem respondentům za spolupráci a těšíme se na vaše názory a postřehy.

Tyto výzkumy jsou součástí projektu Otevřený a komunikující úřad MČ Praha 13, na který se nám podařilo získat podporu z fondů EU, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Martin Šmíd, odbor kancelář tajemníka