Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VZTAHY MEZI DĚTMI

Každá třída má své nezaměnitelné mikroklima. Tvoří ho děti společně se svým třídním učitelem a mnohdy i s asistentem pedagoga, který do třídy patří také. Někdy je nálada ve třídě milá, někdy výbušná, do hry vstupuje mnoho faktorů. Ale při etice, kterou v naší ZŠ Mohylová již několik let vede paní Nováková, je atmosféra pokaždé úžasná. Dokáže ji totiž navodit nenásilným způsobem, avšak s jasně danými pravidly. Stmelí kolektiv a i po jejím odchodu se s třídou krásně pracuje. Na konci každého povídání děti dostanou malý dárek, kamínek, stužku, které opatrují jako symbol přátelství. Jaký je kdo člověk, neurčuje známka z matematiky, ale to, co máme uvnitř.

Matylda Sloupová