Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SOUHLASILA

se stavebním záměrem Autosalon Hyundai Praha – Stodůlky na pozemcích parc. č. 2329, 2330/1, 2328/6 a 1330/2, k. ú. Stodůlky, Praha 5, ul. Jeremiášova, za těchto podmínek:

  • propojení cyklostezky od křižovatky komunikací Jeremiášova, Smíchovská, Tlumačovská (u hlukové zdi) podél pozemků investora (při komunikaci Tlumačovská) směrem na Velkou Ohradu
  • součástí budovaného autosalonu nebude servis automobilů

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem Rekonstrukce šaten v základních školách na území Prahy 13 vyhlášenou pod evidenčním číslem P13-22934/2014

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Komplexní péče o květinové záhony v okolí radnice MČ Praha 13, která byla podána uchazečem Česká zahrada, s. r. o., se sídlem Slavníkova 2357/9, Praha 6, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele a návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Zřízení dopravního hřiště v areálu ZŠ Bronzová 2027, Praha 5, která byla podána uchazečem Stavitelství Kyzner, s. r. o., stavební firma, se sídlem Peroutkova 255/65, Praha 5 a návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem

SOUHLASILA

s pokračováním projektu veřejně prospěšných prací, v jehož rámci bylo vytvořeno deset pracovních míst (mimo organizační strukturu a systematizovaná pracovní místa ÚMČ Praha 13), která slouží přímo pro výkon uvedeného projektu.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Starosta městské části David Vodrážka vás zve na 20. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, které se koná ve středu 4. června 2014 od 10.00 v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.