Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tábor v přírodním parku

PO Rondel nabízí od 8. do 22. 8. možnost účasti na našem letním táboře dětem ve věku 6 – 15 let. U mladších dětí možná účast rodiče nebo zkrácení pobytu na jeden týden. Tábor je v Přírodním parku Horní Berounka nedaleko obce Liblín. Tábor splňuje doporučení projektu www.opravdudobrytabor.cz. Zároveň nabízíme možnost účastnit se tábora 1 – 2 praktikantům ve věku 15 – 18 let. Více u hlavního vedoucího Petra Kubů, tel. 606 725 872,  pionyrluziny@gmail.com, www.rondel.pionyr.cz, www.opravdudobrytabor.cz.