Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V tomto školním roce byly zdejší mateřské školky zcela naplněné. Zajímalo by mě, jak se podaří umístit děti ve školním roce 2015/2016?

V tomto školním roce byly zdejší mateřské školky zcela naplněné. Zajímalo by mě, jak se podaří umístit děti ve školním roce 2015/2016?

Ve školním roce 2014/2015, který nyní končí, se nám podařilo umís- tit všechny místní děti starší tří let. Bylo to možné mimo jiné díky nově vybudované Mateřské škole Husníkova, která slouží již druhým rokem. Zápis na následující školní rok 2015/2016 proběhl 23. dubna, kdy všech 21 mateřských škol městské části přijímalo od rodičů vyplněné přihlášky. Výsledky zápisu jsou již k dispozici a mám pro vás dobrou zprávu. Všechny děti, které mají trvalé bydliště v Praze 13, dosáhnou nejpozději do 1. 9. věku 3 let a dostavily se k zápisu, byly do zdejších mateřských škol přijaty. Vyplněnou přihlášku podali rodiče celkem 850 dětí, mnozí z nich na více než jednu školku. Přijato bylo celkem 699 dětí, 16 míst je rezervováno pro děti, u kterých ještě není rozhodnuto o odkladu nástupu do první třídy. Ze 151 dětí, které nebyly do školek přijaty, má 54 trvalé bydliště v jiné městské části nebo dokonce mimo Prahu a 97 dětí je mladších tří let. Předpokládáme, že v dalších letech bude počet uchazečů o místa v mateřských školách ještě nižší a že s umísťováním našich dětí nebudeme mít problémy.

V Centrálním parku často vídáme partičky mladých, kteří zde popíjejí a grilují, ale neuklízejí po sobě. Co s tím budete dělat? Neuvažujete o zintenzivnění dozoru Městské policie?

O narušování veřejného pořádku v parku víme, velmi nám to vadí a podnikáme kroky, aby k tomu nedocházelo. Především intenzivně spolupracujeme s Městskou policií. Obvodní ředitel Městské policie v Praze 13 Hynek Svoboda nás ujistil, že zvýšený dohled v Centrálním parku je v jarním a letním období samozřejmě zařazen mezi trvalé úkoly strážníků. Akce již probíhají. Například o prodlouženém víkendu 8. – 10. května provedla Městská policie několik intenzivnějších kontrol Centrálního parku. Ve dvou případech byla zjištěna a řešena konzumace alkoholických nápojů na místech, kde je zakázána, v jednom případě strážníci řešili grilování, protože v Centrálním parku se nesmí rozdělávat oheň. Rovněž bylo zjištěno poškozování odpadkových košů. Městská policie bude kontroly provádět i nadále. Je ale jasné, že strážníci nemohou být vždy všude. Proto žádám všechny občany, kteří se stanou svědky narušování veřejného pořádku nebo poškozování majetku, aby ihned, dokud je problém aktuál- ní, upozornili Městskou policii prostřednictvím linky 156. Park je krásným místem pro relaxaci, procházku nebo uspořádání pikniku. Proto všechny slušné obyvatele městské části prosím – udržujte v parku pořádek, budeme se tam všichni cítit lépe. Přeji vám příjemný odpočinek o prázdninách a dovolených.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
vodrazkad@p13.mepnet.cz, www.praha13.cz