Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nástrahy proti hlodavcům

Z cedulek vyvěšených na sídlišti jsem se dozvěděla, že na pozemcích v okolí domů jsou rozmístěny nástrahy proti hlodavcům. Zajímalo by mě, jak je zajištěno, aby nedošlo ke kontaminaci dětských hřišť a zda se k nástrahám nemohou při venčení dostat psi.

V důsledku několika teplých zim došlo k přemnožení potkanů, a tím i ke zvýšení nároků na jejich hubení. Ve srovnání s předchozími lety jsme také zaznamenali mnohem více podnětů od občanů o výskytu těchto nebezpečných hlodavců. Podle § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví, je povinností každé fyzické i právnické osoby pravidelně zajišťovat (na svém pozemku) ochrannou deratizaci. Smyslem je ochrana veřejného zdraví. Choroby přenášené hlodavci jsou velkým rizikem. V boji s nimi je nezbytná pravidelnost. Zanedbaný stav se pak jen těžko zvládá.

Praha 13 pravidelně zajišťuje deratizaci na více než 100 hektarech ploch, které vlastní nebo je má svěřené do správy. Spolupracuje přitom s Magistrátem hl. m. Prahy, správci kanalizačních sítí a dalšími institucemi. Povinnost zajistit deratizaci mají ale i ostatní vlastníci, tedy také bytová družstva nebo společenství vlastníků bytových jednotek. Deratizaci smějí provádět pouze pracovníci specializovaných firem se zkouškami odborné způsobilosti. Městská část provádí deratizaci v souladu se všemi předpisy. Pro zvýšenou ochranu domácích zvířat a dětí jsou nástrahy umístěny ve velmi kvalitních uzamykatelných boxech s dvojím jištěním, které jsou vždy upevněny a nástraha v nich je zajištěna. Další ochranou je také právě označení lokalit zmíněnými cedulkami, aby byli obyvatelé po dobu deratizace informováni. Nástrahy jsou průběžně kontrolovány a doplňovány a nejpozději do konce měsíce června budou staženy.

V této souvislosti také žádám všechny občany, aby nekrmili ptactvo a nepohazovali odpadky mimo kontejnery, protože právě tím poskytují potkanům nejvíce potravy.


David Vodrážka
Starosta Prahy 13