Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ANIMAČNÍ ZÁZRAK

Zájemci ze 7. a 8. ročníků FZŠ Trávníčkova se zúčastnili animačního víkendu s neziskovou organizací Metaculture. Ještě ve škole však absolvovali besedu na téma předsudky. Cílem víkendu bylo toto téma zpracovat na základě vlastních zkušeností animovanou formou. Děti prošly celým procesem vzniku animace od návrhu až po samotné natáčení. Odměnou za trpělivou práci jim byl malý zázrak v podobě filmečků, které si i ozvučily. Najdete je: www.youtube.com/watch?v=SraYP1h7dfQ, www.youtube.com/watch?v=E3xoP2DVSwE, www.youtube.com/watch?v=Nj0EZMZlmE0.

Magdalena Capková