Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dětský koutek zpříjemní čekání

Už pět let mohou v přízemí radnice využívat malí návštěvníci dětský koutek. Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel touto cestou opětovně děkuje všem dosavadním dárcům, kteří reagovali na naši prosbu a věnovali nám hračky, knížky nebo pastelky. Žádáme a apelujeme na rodiče, aby nedovolili dětem tyto hračky odnášet. Jsou určené pro zpříjemnění času všem dětem, které čekají, než si rodiče vyřídí své záležitosti. Rovněž prosíme o udržování pořádku. Děkujeme za pochopení.

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel