Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

FANTAZIE BEZ HRANIC

Ve školní družině ZŠ Mohylová si na konci dubna mohly děti vyrobit svou loutku čarodějnice a pak ji poslední dubnový den využít při Pálení čarodějnic. Do práce se pustily s velikou chutí, využily pestrobarevné látky, slámu, a protože přidaly i bohatou fantazii, dílo jim šlo pěkně od ruky. Při práci se dozvěděly i něco o tradicích, které se k 30. dubnu váží.

Zdeňka Davidová, ŠD