Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ideální volba napuštění bazénu

S teplým počasím přichází doba napouštění zahradních bazénů. Pražské vodovody a kanalizace nabízejí zákazníkům napouštění vodou z cisteren. Veřejná vodovodní síť není primárně určena pro tyto účely, protože hrozí pokles tlaku v síti, který se pak může projevit i u jiných odběratelů. Pokud přesto budete napouštět bazén přes vodovodní přípojku, doporučujeme činit tak pomalu a mimo špičku, nejlépe v nočních hodinách.

Rovněž nedoporučujeme napouštět bazén z vlastní studny. Tato voda může obsahovat nežádoucí látky či těžké kovy. Napouštěním vody z cisteren předejdete různým problémům. Kontaktní osobou je Miroslav Červenka, miroslav.cervenka@cvcw.cz, telefon 602 213 154. Ceník služeb naleznete na www.pvk.cz v sekci služby – ceníky – dodávky vody cisternou.

Tomáš Mrázek, PVK