Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Metoda výuky, která zaujala

Díky zapojení ZŠ Mládí do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se mohou žáci 2. stupně setkávat s angličtinou i v hodinách zeměpisu, dějepisu a tělesné výchovy a získat tak zkušenosti s vyučováním v cizím jazyce. Pomocí angličtiny se seznámili s obyvatelstvem Asie, v angličtině byla vedená i rozcvička, žákům byla nabídnuta zajímavá dějepisná témata... Ohlasy žáků na metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning) jsou veskrze pozitivní. Žáky zaujala, učivu rozumí a mnozí ho dokáží také anglicky reprodukovat. Tato metoda je sice používána převážně na středních školách, naši žáci ale mají možnost se s ní seznámit již nyní.

Norbert Tlustý