Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Osmým rokem máme Společnou adresu

Projekt Společná adresa – Praha 13 je zaměřený na integraci cizinců a podporu vzájemného soužití občanů Prahy 13. Struktura projektu je tvořena ze čtyř priorit: vzdělávání, informovanost, volný čas a regionální spolupráce.

  • Vzdělávání staví na spolupráci se šesti zřizovanými mateřskými školami a čtyřmi základními školami, kde probíhá jazyková příprava žáků-cizinců a doučování (včetně prázdninových kurzů češtiny na třech základních školách). Zároveň jsou vzdělávány pedagožky z těchto škol. Jejich metodickou podporu zajišťují META o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů a ÚJOP UK v Praze, který nabízí Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka. Dále probíhají prostřednictvím neziskové organizace Centrum pro integrace cizinců, o.p.s. dva typy nízkoprahových kurzů češtiny pro dospělé migranty.
  • Volný čas migrantů a občanů Prahy 13 je v rámci projektu podporován aktivitami v Domě dětí a mládeže Stodůlky, volnočasovým klubem Rozmanitý svět při FZŠ Trávníčkova, s pobočkou Integračního centra Praha, o.p.s., je realizována kulturně-komunitní akce „Nejsme si cizí…“, která se letos bude konat 24. června od 14 hodin v Centrálním parku poblíž Kuželkárny.
  • Informovanost – jsou publikovány informační letáky v různých jazykových mutacích včetně aktualizace webu MČ Praha 13.
  •  Regionální spolupráce probíhá prostřednictvím dvou setkání Pracovní skupiny Integrace cizinců v MČ Praha 13, které jsou příležitostí pro sdílení zkušeností, výměnu informací a řešení aktuálního vývoje.

Projekt je financován z dotace MV ČR a spolufinancován MČ Praha 13. Více na www.praha13.cz/Integrace-cizincu a e-mailové adrese kalinovae@p13.mepnet.cz, tel. 722 420 012.


Eva Kalinová, koordinátorka projektu