Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parkování v Praze 13

V pondělí 15. května se uskutečnilo veřejné projednání týkající se parkovacích stání s parkovacím kotoučem. Zhruba padesátce občanů, kteří se v podvečerních hodinách sešli v obřadní síni radnice městské části Praha 13, byl prezentován původní návrh, který počítal se zavedením parkování ve čtyřech vybraných lokalitách, především v okolí veřejných budov a stanic metra. Jedná se o lokality v ulici Na Zlatě, části ul. Petržílkova (u pošty a před stavbou Smart bytů), v ul. Archeologická (na malých parkovištích u OC Lužiny) a v ul. Hábova (malé parkoviště u kotelny za poštou Stodůlky). Projednání zahájil předseda výboru pro dopravu a bezpečnost Josef Zobal. Dalším z řečníků byl zástupce starosty Pavel Jaroš a zastupitel MČ Praha 13 Štěpán Hošna.

Opatření, které se radnice chystá zkušebně zavést od 1. července 2017, vzniklo na základě stížností občanů. Ti ve velké míře poukazovali na to, že nelze krátkodobě zaparkovat v místech kolem pošt, zdravotních středisek a podobně. Radnice chtěla před samotnou realizací návrhu znát názor občanů k této problematice.

V diskusi s občany zazněly jednoznačně podnětné návrhy, ale také ty, které se netýkaly přímo projednávaného návrhu. Veřejné jednání bylo místy hodně bouřlivé, ale přineslo spoustu podnětů pro dílčí řešení problémů spojených s parkováním. Například bude zredukován počet parkovacích míst spadajících pod režim parkování s kotoučem u OC Lužiny. Namísto původně uvažovaných 61 míst na obou přilehlých parkovištích bude pro režim parkování s kotoučem vyhrazeno pouze jedno parkoviště s přibližně 15–33 místy s dobou parkování max. 2 hodiny. V ulici Na Zlatě a v přilehlé části Petržílkovy bude vyhrazeno 42 míst s dobou parkování max. 2 hodiny, v Petržílkově ulici u pošty bude vyhrazeno cca 9 míst s dobou parkování max. 1 hodinu a v ulici Hábova za poštou bude vyhrazeno 9 míst s dobou parkování max. 2 hodiny. Režim parkování s parkovacím kotoučem bude platit v pracovní dny od 8 h do 19 hodin. Po 5 měsících bude stav parkování s kotoučem vyhodnocen a provedeny případné úpravy rozsahu nebo časového pásma.

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost