Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prázdninové kurzy českého jazyka

Kurzy jsou určeny pro děti migrantů z třetích zemí z městské části Praha 13. Probíhají v rámci projektu Společná adresa – Praha 13 financovaného MV ČR a spolufinancovaného MČ Praha 13.

  • Fakultní základní škola Brdičkova – 21. 8.–1. 9. Kurz je určen dětem-cizincům z celé Prahy 13, které v září nastupují do školy nebo již do české školy chodí. Připraven je pestrý výukový program, ale také výlety. Kontakt: Miroslava Blahutová, tel. 737 103 623, mblahutova@fzsbrdickova.cz.
  • Fakultní základní škola Mezi Školami – 21. 8.–1. 9. Kurz probíhá vždy od pondělí do pátku od 9.00 do 11.45 v hlavní budově. Je určen žákům-cizincům od 6 do 12 let. Má za cíl zlepšit komunikaci a porozumění žáků v českém jazyce a umožnění úspěšného zvládnutí školní docházky. Strava není zajištěna. S sebou: přezůvky, pastelky, svačinu a pití. Kontakt: Marta Šefčíková, zastupce@fzsmeziskolami.cz
  • Fakultní základní škola Trávníčkova 1774 – 21.–25. 8. Kurz pro žáky a předškoláky ze škol Prahy 13 probíhá od 8.00 do 12.00 (sraz v 8.00 před školou). Čeká je opakování učiva, sport, výlety... S sebou: psací potřeby, linkovaný sešit, blok na kreslení, přezutí a svačinu. Kontakt: Helena Bumbálková, bumbalkovah@seznam.cz.

Více o prázdninových kurzech se dozvíte také na www.praha13.cz a na webu pořádajících škol.

Petr Syrový