Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třídenní pěvecký maraton

Osmnáctého ročníku soutěže v sólovém zpěvu Butovický zvoneček se zúčastnilo celkem 80 dětí z 11 základních škol Prahy 13. Hlavní soutěž, do které jsou účastníci nominováni na základě výsledků školních kol, proběhla na radnici ve třech dnech. Letošní soutěže byly nejsilněji obsazeny třetími, čtvrtými a pátými třídami. Odborná porota udělila v devíti kategoriích (podle navštěvovaných tříd) celkem 16 prvních, 10 druhých a 12 třetích míst. Vítězové se pak 4. května večer představili na závěrečném „koncertě vítězů“ v obřadní síni radnice. Nejúspěšnější byli letos soutěžící ze ZŠ Kuncova, následováni zpěváky z FZŠ Mezi Školami a FZŠ prof. Otokara Chlupa, FZŠ Trávníčkova, FZŠ Brdičkova, ZŠ s RVJ Bronzová a ZŠ Mládí.

Poděkování patří spolupořádajícímu KD Mlejn, skvělé a osvědčené porotě, všem učitelům hudební výchovy v zúčastněných školách, ale hlavně všem dětem, které se zpěvu a hudbě věnují.

Bohdan Pardubický