Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zásah v Centrálním parku

První květnový pátek prováděli v podvečerních hodinách strážníci našeho obvodního ředitelství plánovanou akci v Centrálním parku, která byla zaměřena na kriminálně závadové osoby a osoby požívající alkoholické nápoje. Prověrkou nejvíce exponovaných zákoutí parku byla jako tradičně nalezena skupina cizinců pod vlivem alkoholu. Během následné rutinní kontroly jeden z podezřelých mužů odstrčil zasahujícího strážníka a pokusil se o útěk. Za prchajícím se okamžitě vydalo několik strážníků. Muž však nereagoval a nezastavila ho ani několikrát opakovaná výzva „Jménem zákona.“ I když při útěku několikrát upadl a poranil se, nedbal na svůj stav a pokoušel se za každou cenu utéct. Strážníci ho ale nakonec zadrželi a spoutali, neboť byl i po dopadení agresivní. Kontrolou jeho cestovního dokladu pak vyšlo najevo, proč vlastně kvůli banálnímu přestupku předváděl takové „divadlo“. Šlo totiž o cizince, který má z důvodu předchozího protiprávního jednání zakázán pobyt na území Evropské unie. Třicetiletého cizince si převzali policisté k dalším úkonům, které budou zřejmě směřovat k jeho definitivnímu odchodu z České republiky.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP