Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Blattného ulice

Vychází severním směrem z ulice Mezi Školami a ústí do ulice Běhounkovy. Byla pojmenována po českém botanikovi, virologovi a fytopatologovi, básníkovi a publicistovi Ctiboru Blattném.

Po ukončení studií na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství v Praze nastoupil v roce 1924 do Ústavu pro ochranu rostlin Státních výzkumných ústavů zemědělských, kde v roce 1926 identifikoval v ČR novou chorobu chmele, tzv. Perenosporu chmelovou a nalezl proti ní ochranu. V letech 1947–51 pracoval ve Výzkumném ústavu chmelařském v Žatci a následně v oddělení fytopatologie biologického ústavu ČSAV v Praze. Věnoval se oboru viróz hospodářsky významných rostlin, hlavně brambor, chmele a vinné révy. Jeho hlavním dílem byl spis Choroby a škůdci ovocných rostlin. V letech 1962–68 řídil Ústav experimentální botaniky ČSAV. V experimentální činnosti ústavu se od počátku založení výrazně prosadily obory fytopatologie, rostlinná fyziologie a genetika a cytologie. Profesorem na Vysoké škole zemědělské v Praze se stal ve svých 70 letech, v roce 1967. Je nutné připomenout i jeho umělecké uplatnění. V mládí se věnoval hudební kritice, působil v redakci časopisů Hudba, Dalibor a Tam-Tam. Byl hudebním referentem České demokracie a přispěvatelem revue Nové Čechy. Přednášel o Bedřichu Smetanovi a Josefu Bohuslavu Foersterovi. V Právu lidu a Tribuně uveřejňoval své básně, v Lidových novinách pak pod pseudonymem Jan Féher sloupky a fejetony. Roku 1927 napsal spolu s E. F. Burianem libreto k jeho opeře „Bubu z Montparnassu“. Dr. Ing. akademik ČSAV, Ctibor Blattný zemřel v Praze 15. prosince 1978.

Dan Novotný