Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stromy Olgy Havlové se staly symbolem dobré vůle

Při příležitosti nedožitých 85. narozenin bývalé první dámy zasadí letos Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové po celém Česku 85 stromů. Praha 13 se k této akci s radostí připojila. V pondělí 23. dubna tak byl ve stodůleckém parku poblíž ulice U Kašny za přítomnosti vedení MČ Praha 13 zasazen v pořadí již devatenáctý strom Olgy Havlové.

Symbolické zasazení stromu provázelo krátké vzpomínání na první dámu a její intenzivní charitativní aktivity. Pár vzpomínek přidali také senioři z Domu sociálních služeb Lukáš, kteří si na dobu, kdy Olga Havlová žila, dobře pamatují. Pak už přišel na řadu samotný akt zasazení stromu – kaštanovníku jedlého, do kterého se zapojili i starosta Prahy 13 David Vodrážka společně s místostarostou Pavlem Jarošem a zastupitelkou Ludmilou Tichou.

V roce 1993 zasadila paní Olga Havlová Lípu dobré vůle v Olomouci – Topolanech a dnes už je z malé sazenice velký košatý strom. Výbor dobré vůle se tímto krásným aktem inspiroval. „Novými stromy rozesetými po celé naší republice chceme symbolicky vložit odkaz Olgy Havlové do srdcí lidí dobré vůle,“ řekla Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

„Je nám ctí, že se mohla Praha 13 připojit k tak zajímavému projektu. Symbolika zasazení stromu je namístě a navíc tím prospíváme životnímu prostředí kolem nás,“ řekl při akci starosta David Vodrážka. Seznam míst, kde bude Výbor dobré vůle společně se svými partnery v průběhu roku vysazovat stromy Olgy Havlové, naleznete zde: http://www.vdv.cz/projekty/rok-olgy-havlove/.

Eva Libigerová