Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zvoneček pro mladé talenty

Letošního devatenáctého ročníku soutěže v sólovém zpěvu Butovický zvoneček se účastnilo celkem sto přihlášených žáků z našich základních škol a Gymnázia Jaroslava Heyrovského.

Vlastní soutěž probíhala v obřadní síni radnice ve třech dnech, a to od 23. do 25. května. Vítězové školních kol soutěžili v devíti kategoriích podle navštěvované třídy.

Odborná porota vzhledem k velice vyrovnaným výkonům soutěžících udělila celkem 37 ocenění – z toho 11 prvních míst. V úspěšnosti svých žáků byla opět nejlepší ZŠ Kuncova těsně před FZŠ prof. Otokara Chlupa, FZŠ Mezi Školami a ZŠ Mohylová.

Vítězové se potom ještě představili na tradičním koncertu vítězů Butovického zvonečku, který byl ve čtvrtek 3. května opět na radnici. Poděkování za úspěšný devatenáctý ročník této tradiční a oblíbené soutěže patří nejen všem soutěžícím a jejich hudebním doprovodům, rodičům a pedagogům, kteří děti k hudbě vedou, ale také skvělé a objektivní porotě a organizátorům.

Bohdan Pardubický