Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

AUTORSKÉ ČTENÍ

Ve FZŠ prof. Otokara Chlupa se koncem dubna uskutečnil už šestý ročník Autorského čtení. Žáci z 1.–9. tříd, kteří se chtěli podělit o svůj text napsaný na libovolné téma, předčítali posluchačům z řad dětí. Letos v každé z devíti dílen četlo 8–9 dětských autorů, do každé dílny se podle svého zájmu zapsalo kolem 30 posluchačů. Po přečtení příspěvku následovala beseda s autorem a po ní posluchači psali ocenění – co se jim líbilo, co by se dalo zlepšit... Celá akce měla velký ohlas a řada posluchačů slíbila, že si příští rok vyzkouší roli autora.

Zuzana Majstrová, ředitelka školy