Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Další Veřejné projednání

Ve středu 24. dubna se v prostorách obřadní síně radnice konalo další ze série Veřejných projednání v rámci aktivit místní Agendy 21. Veřejnost měla možnost sdílet názory s vedením městské části a diskutovat o možnostech případného zavedení zón placeného stání a o možnosti řešení dopravy v klidu na Velké Ohradě, a to výstavbou parkovacího domu.

Jsme rádi, že akce tohoto typu začínají veřejnost oslovovat a občané tak využívají možnost aktivně se zapojit do rozhodování o naší městské části. Akce se účastnili místostarosta David Zelený, předseda výboru MA 21 Vít Bobysud, odpovědný politik MA 21 Aneta Ečeková Maršálová a další.

Hanka Zelenková, koordinátorka MA 21