Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den rodiny s Prahou 13

Patnáctý květen je vyhlášen Mezinárodním dnem rodiny. MČ Praha 13 v loňském roce schválila Koncepci rodinné politiky a tím se přihlásila k podpoře rodin napříč všemi generacemi. Tento den se na třináctce konal pod záštitou starosty Davida Vodrážky premiérový ročník akce Den rodiny s Prahou 13. Zorganizoval ho odbor sociální péče ve spolupráci s Dětským centrem Ptáčkov, kde probíhala hlavní část. Četly se pohádky, probíhalo cvičení rodičů s dětmi, soutěže... V rámci mezigeneračního propojování vystoupil i pěvecký sbor dětí z Ptáčkova společně se sborem seniorek Bábinky z Litoměřic. Nejstarší zpěvačce bylo úctyhodných 92 let a nejen jí patřil nadšený potlesk. Program vyvrcholil divadelním představením Za kůzlátky do pohádky. Další program měl být na Slunečním náměstí. Počasí nám ale nepřálo, takže se některé aktivity přesunuly do atria radnice. Zde se například prodávaly výrobky organizace Dejme dětem šanci. Celý výtěžek putoval do dětských domovů, jejichž děti tato organizace podporuje zejména při vstupu do života.

Ve stejný den probíhaly v organizacích zaměřených na fungování rodiny Dny otevřených dveří. Široká veřejnost se tak mohla seznámit s jejich pracovními aktivitami. Dne rodiny se za náš úřad zúčastnily radní Aneta Ečeková Maršálová a Blanka Vildová, vedoucí odboru sociální péče a další.

Jan Morčuš