Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Devět šťastných let

Rádi bychom touto cestou poděkovali pedagogickému sboru ZŠ Janského za vše, co pro nás udělal. Prožili jsme zde devět krásných let, za které vděčíme našim učitelům. Díky paní učitelce Linhartové jsme se naučili táhnout za jeden provaz a stali se z nás opravdoví kamarádi. I když jsme se s ní těžce loučili, na druhém stupni nás čekala další skvělá třídní Alena Buljatová. Přestože práci třídní učitelky dělala poprvé, zvládla ji skvěle. Vždy nám pomohla a stála při nás. Nemůžeme vyjmenovat všechny, ale nelze opomenout paní učitelku Lenhartovou a její ochotu nám cokoli vysvětlit. Na přijímací zkoušky z matematiky nás připravovala opravdu pečlivě. Stejně dobrou práci odvedla i paní učitelka Krištofová, která se nám celé čtyři roky poctivě věnovala v hodinách českého jazyka. Velký dík patří také panu řediteli Havlíčkovi a paní zástupkyni Kolářové za veškerou energii a úsilí, které škole věnují. Bude se nám stýskat a budeme v dobrém vzpomínat.

Vaše 9.A